Huis kopen in 2015? Dan bent u spekkoper!

Terugkijkend kunnen we concluderen dat het jaar 2014 wat betreft de woningmarkt een jaar is geweest van wisselende stemmingen. Langzaam maar zeker lijkt het erop dat de daling van de huizenprijzen tot stilstand is gekomen. Ten opzichte van het begin van de crisis in 2008, zijn de prijzen gemiddeld ruim 20% gedaald.

Een parallelle ontwikkeling zien we terug in de rentetarieven die banken in rekening brengen bij klanten die een hypotheek afsluiten om een woning te kopen. Ook de rentetarieven voor woninghypotheken zijn gedurende de crisisjaren stap voor stap gedaald, naar een niveau van 2,9% voor een 10 jaar vast! Dit is uitzonderlijk laag.

Verder zien we dat de overheid een beleid volgt dat erop gericht is dat we allemaal weer eerst wat moeten sparen voordat we iets kunnen kopen. Was het in 2008 geen enkel probleem om meer dan 115% van de koopsom van een woning te lenen, op dit moment (vanaf 1 januari 2015) is dit nog maar 103%. De komende jaren zal dit verder verlaagd worden tot 100% in 2018.

Energie is een steeds belangrijker onderdeel van ons leven. Daarom wil de overheid ook graag dat de mensen bewust omgaan met energie. Om dit inzichtelijk te maken, wordt vanaf 1 januari 2015 het leveren van een energielabel door de verkoper van een woning verplicht! Dit betekent dat er direct inzicht gegeven wordt in de energiezuinigheid van de woning.

Samenvattend zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt op dit moment ronduit positief. Door lage prijzen en lage rentestanden zijn kopers (die een beetje spaargeld hebben) op dit moment spekkoper. Door juist nu een belangrijke beslissing (huis kopen) te nemen en je belangrijkste uitgaven (hypotheeklasten) voor de komende jaren tegen zeer scherpe rentes vast te zetten, ben je op je toekomst voorbereid!

Goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar gewenst!
Wilco Neeskens