Bodem hypotheekrente bereikt?

Vier op de tien starters en woningbezitters op de woningmarkt verwacht dat de bodem van de hypotheekrente is bereikt. Circa een op de tien verwacht dat de hypotheekrente vanaf nu weer gaat stijgen. Verder vinden starters en woningbezitters het een gunstige periode om nu een huis te kopen, waarbij de starter graag in de stad wil wonen. Dit blijkt uit het ING Woonbericht.

De ING Woonindex komt in het tweede kwartaal uit op 118, in het eerste kwartaal was dit 115. “Het vertrouwen in de woningmarkt komt daarmee op het hoogste niveau sinds 2009. Woningbezitters en starters zijn op alle indicatoren positiever ten opzichte van het vorige kwartaal. Zij verwachten dat er meer huizen verkocht zullen worden en vinden het vooral een gunstige periode om op dit moment een huis te kopen”, zegt Wim Flikweert, manager Hypotheken bij ING. Ook Wilco Neeskens van Neeskens Makelaars ziet deze ontwikkelingen in het eigen markt gebied. Met de huidige rentestand is het voor veel mensen aantrekkelijk om toch de stap te zetten voor een nieuwe woning.

BODEM BEREIKT

“Van de ondervraagden is 40% er van overtuigd dat de bodem van de hypotheekrente nu is bereikt. Circa 14% verwacht dat de bodem van de hypotheekrente in de tweede helft van 2015 bereikt zal worden en een op de tien verwacht dat de rente vanaf nu gaat stijgen.”

Wilco Neeskens, directeur bij Neeskens Makelaars verteld ons het volgende over de huidige rente standen. ’Op dit moment is de hypotheek rente historisch laag. Geld ‘kost’ dus op dit moment heel weinig om te lenen bij de bank. Dit betekent uiteraard een gunstig klimaat voor het investeren in een nieuw of ander huis. Voor een klant die een woning wil gaan kopen van circa 200.000,00 betekent de huidige rentestand (2,8% 10 jaar vast) ten opzichte van de rentestand 3 jaar terug (5.2% 10 jaar vast) een voordeel van ruim 2,4%. Daarnaast komt dan nog wel de verplichting om de hypotheek af te lossen, maar op termijn is dit een zeer goede ontwikkeling. De huizen staan veel minder snel ‘onder water’ en woning eigenaren zijn door deze aflossing ook direct bezig met vermogensvorming. Je spaart een heel huis bij elkaar in 30 jaar! Eind juni 2015 zijn de rentetarieven voor hypotheken voor het eerst weer iets gestegen. De verwachting is dat de rentetarieven de komende jaren nog wel iets zullen stijgen. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen in Europa, Griekenland en wereldwijd.’

 

HUIZENPRIJZEN

Overall verwacht de helft van de starters en twee op de vijf woningbezitters dat de bodem van de huizenprijzen al is bereikt. Ruim een kwart van de koopwoningbezitters en een op de vijf starters denkt dat de huizenprijzen nu gaan stijgen. ‘Er is in de afgelopen jaren al heel veel geschreven over de huizen markt’, verteld Wilco Neeskens. ‘Een van de meest in het oog springende zaken is de grote prijsdaling van de huizen. In circa 6 jaar tijd zijn de huizenprijzen gemiddeld met ruim 20% gezakt. Een huis van 200.000,00 (in 2008) is nu ongeveer 160.000,00 (in 2014) waard. Dus vanaf 2008 tot 2014 kunnen we spreken van zeer spannende jaren voor huizenbezitters. Het jaar 2014 kunnen we wel een ‘stabilisatie-jaar’ noemen. De prijsdaling kwam tot stilstand. Het eerste jaar 2015 zien we een voorzichtige stijging in de prijsontwikkeling, huizen worden weer meer waard. Deze prijsontwikkeling gaan niet snel in Zeeland (circa 1-2% prijsstijging per jaar), maar de huizen stijgen weer!’

 

BEHOUDEND

Acht op de tien woningbezitters willen eerst hun huis verkopen voordat ze een bod uitbrengen op een andere woning. Ruim 10% gaat een bod doen als zij een woning tegenkomen die aan de woonwensen voldoet en zet daarna de huidige woning te koop. Flikweert: “Ondanks het gestegen vertrouwen in de woningmarkt zien wij dat woningbezitters behoudend zijn en geen risico’s nemen. Op dit moment (2015) zien we een zeer duidelijk aantrekkende vraag naar huizen. Het vertrouwen in de woningmarkt – en het vertrouwen in de economie in het algemeen – neemt toe. De koopbereidheid bij de particuliere kopers neemt toe, kopers nemen sneller een besluit om te kopen. Het gaat weer wat beter met Nederlandse economie. Omdat de prijzen fors gedaald zijn en inmiddels lijkt dat vorig jaar het dieptepunt is bereikt, is het ook erg aantrekkelijk om juist nu je slag te slaan op de huizen markt. De combinatie van lage rente en lage prijzen is uniek! Daarom is het nu een perfect koopmoment om een ander huis te kopen.

 

http://www.vastgoedactueel.nl/item/2474-starter-overtuigd-van-bodem-hypotheekrente.html